จีวร สี ก รัก

สังฆทานผ้า 3 ชิ้น สีกรัก - เบญจพร สังฆภัณฑ์ : Inspired by LnwShop.com. เมื่อเดินสวนกับพระผู้ใหญ่แก่ๆ ท่าทางใจดี ห่มครองจีวรสีกรัก ที่หอสหจร .... ศูนย์จำหน่าย ไตรจีวร และ สังฆภัณฑ์. สังฆาฎิ 2 ชั้น สีกรักแดง. เลือดเปื้อนจีวรสีกรัก บนแผ่นดินพม่า. ขนาด2.00เมตร/สีแก่นขนุน/ผ้าชิตติงยูเอส/จีวร. จีวร 9 ขันธ์ 1.8 ม. (เลือกสี) - นมัส สังฆภัณฑ์ : Inspired by LnwShop.com. ผ้าไตรจีวร 9 ขันธ์ สีพระราชทาน,ผ้าไตรจีวรสีกรักแก่นขนุน,ผ้าไ